Domů

Facebook

25.-29. 9. 2019 CAT-ference Bělehrad

Úvodní exkurze nás zavedla také na bělehradskou pevnost a do parku Kalemegdan nacházející se přímo nad soutokem Dunaje a Sávy. V pozadí ikonická budova Genex Tower v brutalistickém stylu.
Další z dominant Bělehradu, hotel Moskva postavený ve stylu ruské secese a díky investici z Ruska, dokončený v roce 1908.
Na slavnostní recepci ve Starém paláci nás uvítali představitelé města Bělehradu představením srbské lidové hudby. Na snímku Urrlab s kolegyní Anneli Kährik z Estonska.
Po intelektuálně náročném dni je potřeba doplnit energii. Ochutnáváme místní delikatesy v tradiční restauraci.
Sladké rozloučení s vědeckou částí konference.
Na exkurzi do vzdálenějších regionů Srbska utužujeme vztahy s ostatními účastníky konference. Zde s delegací z Brna.
Po deštivých dnech v Bělehradě oceňujeme příznivé počasí a pobyt v přírodě. Za Dunajem rumunský Banát s vesnicemi osídlenými na počátku 19. století českým obyvatelstvem.
Návštěva archeologického naleziště Lepenski Vir, který architekt Hristivoje Pavlović díky dlouhodobosti osídlení a organizaci lidského života v lokalitě nazval „prvním městem v Evropě“.
Chvíle odpočinku před přesunem do ubytování u Borského jezera na pozadí tradiční srbské venkovské architektury.
Exkurze do města Bor s dolem patřícím mezi největší naleziště mědi na světě, který svým postupným rozrůstáním ukrajuje sousední části města.