Domů

Facebook

Nový článek o cohousingu

V listopadu byl v časopise Journal of Housing and the Built Environment publikován nový článek, jehož autorkami jsou Marie Horňáková and Jana Jíchová. Článek s názvem Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague pojednává o procesu výběru nového místa bydliště v Praze, ve vnitřním městě, specificky zaměřené na cohousingem inspirovaný developerský projekt. Důraz je tak kladen i na specifika cohousingových projektů či sohousingem inspirovaných projektů v českém kontextu a implikace pro urbánní plánování.