Aktuality

Středa, 11. Prosinec 2019 - 7:09

Na slavnostním koncertě Přírodovědecké fakulty obdrželi cenu děkana dvě osobnosti spojené s týmem Urrlab Lucie Pospíšilová a Jiří-Jakub Zévl. Gratulujeme! Podrobnosti zde

Lucie Pospíšilová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a stěžejní členkou výzkumného týmu URRlab. Ve svém výzkumu se zabývá aplikací časoprostorových konceptů, prostorové mobility a každodennosti v urban studies. V současnosti patří mezi její výzkumná témata také zkušenost nevidomých s urbánním prostorem. V posledních letech získaly knihy, na kterých participovala jako autorka nebo editorka, různá ocenění. Na cenu dosud čeká její nejnovější počin pod názvem Geografie okrajem: Každodenní časoprostorové zkušenosti vydaný letos v nakladatelství Karolinum.

Mgr. Jiří-Jakub Zévl absolventem magisterského programu sociální geografie a regionální rozvoj. V roce 2016/17 obdržel za svoji bakalářskou práci cenu prof. Jaroslava Heyrovského. Ve své diplomové práci se věnoval inovativnímu využití dat mobilních operátorů pro vymezení v čase proměnlivých hranic metropolitního areálu Prahy. Rozvinul vlastní teoretický koncept pulsujícího a cyklicky se proměňujícího časoprostorového regionu. Vedle studia je Jiří-Jakub organizátorem projektu promítání filmů a besed Jeden svět na Geografické sekci PřF UK a jedním ze zakladatelů spolku Milion chvilek pro demokracii. 

Pondělí, 2. Prosinec 2019 - 11:19

V listopadu byl v časopise Journal of Housing and the Built Environment publikován nový článek, jehož autorkami jsou Marie Horňáková and Jana Jíchová. Článek s názvem Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague pojednává o procesu výběru nového místa bydliště v Praze, ve vnitřním městě, specificky zaměřené na cohousingem inspirovaný developerský projekt. Důraz je tak kladen i na specifika cohousingových projektů či sohousingem inspirovaných projektů v českém kontextu a implikace pro urbánní plánování. 

Středa, 11. Prosinec 2019 - 7:08

Petra Špačková a Lucie Pospíšilová uspěly v nabité konkurenci panelu společenských a humanitních věd GAČR a jejich projekty byly podpořeny. Petra je hlavní řešitelkou tříletého projektu s názvem "Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost" , Lucka je spoluřešitelkou projektu "Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem", jehož hlavním řešitelem je Robert Osman (MUNI). Z celé přírodovědecké fakutly bylo v rámci tohoto panelu podpořeno jen pět projektů. Tímto moc gratulujeme!

Pondělí, 2. Prosinec 2019 - 11:11

Martin Ouředníček, Adam Klsák a Jiří Nemeškal se ve dnech 14.-17. listopadu zúčastnili mezinárodního semináře "Suburban revolution and peripheral urban territories in the post-Soviet space" ve více než 7000 km vzdáleném Ulan-Ude (Burjatská republika, Rusko). Společný příspěvek nesl název „Czech suburbanization in the post-transformation era – the development, evaluation and challenges.“ Organizátorům (jmenovitě Anatoliy Breslavsky a Konstantin Grigorichev) bychom rádi poděkovali za pozvání, přijetí a skvělou organizaci, a všem účastníkům konference za inspirativní příspěvky (z často velmi odlišného městského prostředí) a vytvoření přátelské atmosféry, v níž se celá akce nesla. Těšíme se na další spolupráci a setkání!

Stránky