Aktuality

Středa, 18. Prosinec 2019 - 11:03

Předvánoční dárek od Ministerstva kultury přišel v pondělí. Byl přijat náš projekt v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (tzv. NAKI). V letech 2020-2022 se bude tým pod vedením Martina Ouředníčka zabývat pražskými předměstími, specificky dynamikou sociálního prostředí rostoucí metropole. Mezi základní plánované výstupy patří dvojjazyčný atlas, specializované mapy či výstava.  

Středa, 11. Prosinec 2019 - 7:09

Na slavnostním koncertě Přírodovědecké fakulty obdrželi cenu děkana dvě osobnosti spojené s týmem Urrlab Lucie Pospíšilová a Jiří-Jakub Zévl. Gratulujeme! Podrobnosti zde

Lucie Pospíšilová je odbornou asistentkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a stěžejní členkou výzkumného týmu URRlab. Ve svém výzkumu se zabývá aplikací časoprostorových konceptů, prostorové mobility a každodennosti v urban studies. V současnosti patří mezi její výzkumná témata také zkušenost nevidomých s urbánním prostorem. V posledních letech získaly knihy, na kterých participovala jako autorka nebo editorka, různá ocenění. Na cenu dosud čeká její nejnovější počin pod názvem Geografie okrajem: Každodenní časoprostorové zkušenosti vydaný letos v nakladatelství Karolinum.

Mgr. Jiří-Jakub Zévl absolventem magisterského programu sociální geografie a regionální rozvoj. V roce 2016/17 obdržel za svoji bakalářskou práci cenu prof. Jaroslava Heyrovského. Ve své diplomové práci se věnoval inovativnímu využití dat mobilních operátorů pro vymezení v čase proměnlivých hranic metropolitního areálu Prahy. Rozvinul vlastní teoretický koncept pulsujícího a cyklicky se proměňujícího časoprostorového regionu. Vedle studia je Jiří-Jakub organizátorem projektu promítání filmů a besed Jeden svět na Geografické sekci PřF UK a jedním ze zakladatelů spolku Milion chvilek pro demokracii. 

Pondělí, 2. Prosinec 2019 - 11:19

V listopadu byl v časopise Journal of Housing and the Built Environment publikován nový článek, jehož autorkami jsou Marie Horňáková and Jana Jíchová. Článek s názvem Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague pojednává o procesu výběru nového místa bydliště v Praze, ve vnitřním městě, specificky zaměřené na cohousingem inspirovaný developerský projekt. Důraz je tak kladen i na specifika cohousingových projektů či sohousingem inspirovaných projektů v českém kontextu a implikace pro urbánní plánování. 

Středa, 11. Prosinec 2019 - 7:08

Petra Špačková a Lucie Pospíšilová uspěly v nabité konkurenci panelu společenských a humanitních věd GAČR a jejich projekty byly podpořeny. Petra je hlavní řešitelkou tříletého projektu s názvem "Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost" , Lucka je spoluřešitelkou projektu "Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem", jehož hlavním řešitelem je Robert Osman (MUNI). Z celé přírodovědecké fakutly bylo v rámci tohoto panelu podpořeno jen pět projektů. Tímto moc gratulujeme!

Stránky