Publikace Jana Temelová

WoS a SCOPUS

TEMELOVÁ, J., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Urban social problems and marginalized population in post-socialist transition societies: Perception of the city centre of Prague, the Czechia. Urban Affairs Review, 53, č. 2, s. 273-304.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Safe Life in the suburbs? Crime and perceptions of safety in new residential developments in Prague's hinterland, Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 23, č. 4, s. 677-696.

KÄHRIK, A., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., KUBEŠ, J. (2016): What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, 53, č. 2, s. 355-372.

KÄHRIK, A., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., TAMMARU. T. (2015): Patterns and Drivers of Inner City Social Differentiation in Prague and Tallinn. Geografie, 120, č. 2, s. 275–295.

NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48, č. 5, s. 911-938.

TEMELOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2012): Residential satisfaction of elderly in the city centre: The case of revitalizing neighbourhoods in Prague. Cities, 29, č. 5, s. 310-317.

FEŘTROVÁ,  M., TEMELOVÁ, J. (2011): Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice. Sociologický  časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 681-715.

TEMELOVÁ, J.; NOVÁK, J.; OUŘEDNÍČEK, M.; PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates after Socialism: Various Trajectories and Inner DifferentiationUrban Studies, 48, č. 9, s. 1811-1834.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2011): Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitáchSociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 831-858.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 625-631.

TEMELOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N., SLEZÁKOVÁ, A. (2010): Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy. Sociální studia, 7, č. 3, s. 95-113.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku. Ekonomický časopis, 57, č. 7, s. 700-715.

Kniha

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 304 s.
Obsah ke stažení zde.

TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. eds. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čeněk, Plzeň, 204 s.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Nakladatelství Karolinum, Praha, 140 s. Obsah zde.

Kapitola

DVOŘÁKOVÁ, N., TEMELOVÁ, J. (2012): Kvalita života seniorů v centru Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 68-91.

TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 47-67.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 268-297.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, s. 46-76.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2009): Metody geografického výzkumu města. In: Ferenčuhová, S., Hledíková, M., Galčanová, L., Vacková, B. (eds): Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Pavel Mervart/Masarykova univerzita, Brno, s. 93-128.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., BRABEC, T., VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, s. 169-179. 

TEMELOVÁ, J. (2009): Urban revitalization in central and inner parts of (post-socialist) cities: conditions and consequences. In: Ilmavirta, T. (ed.): Regenerating Urban Core. Helsinki University of Technology, Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki, s. 12-25. 

TEMELOVÁ, J. (2008): Suburbanizace a fyzické prostředí. In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 28-37.

TEMELOVÁ, J. (2006): Odraz globalizace v komerční nebytové výstavbě v Praze po roce 1990: diferenciace a homogenizace fyzického prostředí. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 19-41. 

TEMELOVÁ, J. (2005): High profile buildings: help-mates in international and local competition. The case of Prague. In: Eckardt, F., Hassenpflug, D. (eds.): Paths of Urban Transformation. Peter Lang, New York, Frankfurt/M, 300 s.

TEMELOVÁ, J. (2005): High Profile Buildings and Provision of Public Spaces. An Insight into Anděl Area in Prague. In: Pokludová, P., Šilhánková, V. (eds.): Conference proceedings - Public Spaces and Quality of Life in Cities. Brno: Technical University of Brno, Faculty of Architecture.

TEMELOVÁ, J., HRYCHOVÁ, H (2004): Globalization, eyes and urban space: visual perception of globalizing Prague. In: Eckardt, F. & Hassenpflug, D. (eds.): Urbanism and Globalization, Peter Lang, New York & Frankfurt/M, s. 203-221. 

Odborný článek

TEMELOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel pražských suburbií. Případová studie mikroregionu Dolnobřežansko. Urbanismus a územní rozvoj, 16, č. 6, s. 9-14.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 54, č. 1, s. 9-30. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2009): Budou česká sídliště místy bydlení chudých? Era 21, 9, č. 1, s. 53-54. 

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2008): Současná česká suburbanizace a její důsledky. Veřejná správa, 11, č. 4, s. 1-4. 

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace: nikoli nutně negativní jev. Stavební fórum. 20.6. 2008.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2007): Rezidenční segregace Romů v ČR. Obec a finance, 11, č. 4, s. 32-33. 

NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2007): Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky. Urbanismus a územní rozvoj, 10, č. 5, s. 34-39. 

TEMELOVÁ, J. (2004): Contemporary buildings in city promotion: attributes and foundation of high profile structures. The case of Prague and Helsinki. RTN Urban Europe series, numer 10/2004. 

TEMELOVÁ, J. (2003): Christmas with urban poor. The Finnish Journal of Urban Studies (Yhdyskuntasuunnittelu), 41, č. 1, s. 56-57.

Sborník

TEMELOVÁ, J. (2004): Prestižní budovy v mezinárodní a lokální soutěži. Příklad lokality Anděl v Praze. In: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality. Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Popularizační článek

TEMELOVÁ, J. (2012): Revitalizace panelových sídlišť v Česku. Geografické rozhledy, 22, č. 2, s. 6-7.

JÍCHOVÁ, J.; TEMELOVÁ, J. (2011): Kriminalita ve městě. Geografické rozhledy 20 (3): 10-11.

TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2010): Rezidenční výstavba v obci Bradlec: přístup ke spolupráci obce s developerem. Suburbanizace.cz. Publikováno 17.6.2010.

TEMELOVÁ, J. (2008):  Suburbanizace a fyzické prostředí. In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 29-37.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha. ISBN 978-80-86561-72-1.

TEMELOVÁ, J. (2005): Jak architektura kompletně změnila obraz Anděla. I.-V. díl. Stavební fórum [online]

Mapa

JÍCHOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., DUŠEK, P., KŘIVKA M. (2012): Stáří domovního fondu ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

TEMELOVÁ, J. (2011): Základní a mateřské školy. In: Ouředníček, M. Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

TEMELOVÁ, J. (2011): Lékaři pro dospělé a děti. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2011): Primární lékařská péče. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Bytová výstavba. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J. (2011): Veřejná doprava. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Extrémy bytové výstavby. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., CUŘÍNOVÁ, P. (2010): Dokončené byty v letech 1997-2006. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se základními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I.(eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s vysokými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s mateřskými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se středními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

NOVÁK, J., MACEŠKOVÁ, M., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Dynamika rozvoje obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

Ostatní

TEMELOVÁ, J. (2012): Residential change and demographic challenge: the inner city of East Central Europe in the 21st century. Environment and planning C: Government and policy, 30, č. 4, s. 756-757. (book review)

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kateřinky v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kylešovice v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007): Sociálně prostorová diferenciace a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky: diskuse u kulatého stolu: Delphi šetření. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. DVD.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007): Socioekonomická analýza sídliště Kročehlavy v Kladně. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje města Kladna.

SÝKORA, L., TEMELOVÁ, J. (eds.) (2005): Prevence prostorové segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Ministerstvo pro místní rozvoj. DVD.

SÝKORA, L., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., MULÍČEK, O. (2005): WP8: Policy Analysis and Prescriptions: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

SÝKORA, L., MAIER, K., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2004): WP6: Governance, Policy and Economic Land Use De-concentration: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

Kvalifikační práce

TEMELOVÁ, J. (2005): The role of high profile buildings in physical revitalization of inner city. The case of Golden Angel in Prague. Disertační práce. PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.