Publikace Jana Jíchová

WoS a SCOPUS

JÍCHOVÁ, J., ŠIMON, M. (2020): Stabilita kriminality v místech: Případová studie českého města. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 56, č. 5, s. 619-38.

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Crime count and crime harm in a post-socialist city: How does the law of crime concentration at places apply? European Journal of Criminology, s. 1-18 [online].

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague. Journal of Housing and the Built Environment, 35, s. 807-827.

JÍCHOVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Testing criminological theories beyond the West: evidence from Czechia during and after transition. Eurasian Geography and Economics, 59, č. 5-6, s. 733-759.

NEMEŠKAL J., JÍCHOVÁ, J. (2018): Prostorový vzorec kriminality v Česku. Demografie, 60, č. 2, s. 124-139. 

TEMELOVÁ, J., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Urban social problems and marginalized population in post-socialist transition societies: Perception of the city centre of Prague, the Czechia. Urban Affairs Review, 53, č. 2, s. 273-304.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Safe Life in the suburbs? Crime and perceptions of safety in new residential developments in Prague's hinterland, Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 23, č. 4, s. 677-696.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů. Historická demografie, 40, č. 2, s. 257-280.

Kniha

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 248 s. 

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 136 s.

Kapitola

OSMAN, R., JÍCHOVÁ, J. (2019): Pohyb pod dohledem / Geografie "prvaček". In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie "okrajem": Každodenní  časoprostorové zkušenosti. Karolinum, Praha, s. 111-145.

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita v Praze: měřítková diferenciace a možnosti měření. In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, s. 63-91.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. (2017): Úvod. In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, s. 13-26.

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kulturní struktura. In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, s. 79-89. 

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita. In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, s. 101-107. 

TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 47-67.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, s. 46-76.

Odborný článek

JÍCHOVÁ, J. (2014): Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie. Historická geografie, 40, č. 1, s. 73-93.

Sborník

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh řešení pro města v Česku. In: Ščerba, F. (ed.): Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny. Iuridicum Olomoucense, Olomouc, s. 186-204.

Popularizační článek

JÍCHOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N. (2021): Vinohrady a Žižkov na podkladu historických cenzů - území plná kontrastů. Geografické rozhledy, 30, č. 3, s. 16-19. 

KLSÁK, A., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., JÍCHOVÁ, J. (2018): Využití nástroje ArcGIS Collector při terénním šetření v Pražských suburbiích. Sborník konference GIS Esri v ČR 2018, 81-84. Dostupné zde.

JÍCHOVÁ, J., NETRDOVÁ, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy, 27, č. 2, s. 20-23. Online příloha. Geografické rozhledy.

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín. Geografické rozhledy, 24, č. 5, s. 28-29.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25, č. 2, příloha s. 1−4.

JÍCHOVÁ, J.; TEMELOVÁ, J. (2011): Kriminalita ve městě. Geografické rozhledy 20 (3): 10-11.

PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J. (2011): Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií. Geografické rozhledy, 20, 3, s. 24-25. 

Mapa

JÍCHOVÁ, J., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Žižkov – nejen dělnická čtvrť. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde.

JÍCHOVÁ, J., OUTRATA, D., NEMEŠKAL, J. (2019): Vývoj bytové výstavby ve středních Čechách 2000-2017. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a mateřské školy ve středních Čechách 2007-2017. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2019): Suburbanizace a základní školy ve středních Čechách 2007-2017. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde.

NEMEŠKAL, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Typologie struktury kriminality. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Kriminalita v Česku. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Struktura kriminality v Česku. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Kriminalita v Praze. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Struktura kriminality v Praze. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

KOPECKÁ, Z., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2014): Bytový fond v Česku. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

ŠPAČKOVÁ P., JÍCHOVÁ J., RIŠKA M. (2013): Počet obyvatel, přirozená měna a migrace v suburbánní zóně Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ P., JÍCHOVÁ J., RIŠKA M. (2013): Proměna věkové struktury v suburbánní zóně Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

JÍCHOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., DUŠEK, P., KŘIVKA M. (2012): Stáří domovního fondu ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

Ostatní

GIBAS, P., JÍCHOVÁ, J., PRINC, T., BOUMOVÁ, I. (2013): At Home in the City? applied visual research with school children. Newsletter of the ISA Visual Sociology Group, November 2013, p. 10-12.

KRAJČOVIČ, L., FENDRYCHOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., LENCOVÁ, M. (2011): Program rozvoje města Vodňany. Vodňany, 102 s.

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., HÁNA, D., JÍCHOVÁ (2015): Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu. Certifikovaná metodika MMR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 39 s.

Kvalifikační práce

JÍCHOVÁ, J. (2013): Kriminalita a její percepce v městském prostředí. Disertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 69 s. Dostupné zde.

JÍCHOVÁ, J. (2009): Vnímání strachu na Žižkově a Jarově. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 128 s.

JÍCHOVÁ, J. (2006): Prostorové a sociální aspekty bydlení Francouzů žijících v Praze. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 57 s.