Projekty

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Klíčová slova: GIS, historická data, historické mapy, městské obyvatelstvo, NAKI II, Praha, předměstí, sčítání, sociální prostředí, urbanizace
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Web projektu:
Klíčová slova: aglomerace, metropolitní oblast, ITI, integrované teritoriální investice, mobilní data
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Klíčová slova:
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: Mangan Chvaletice, s.r.o.
Web projektu:
Klíčová slova: mikroregion, sociogeografická analýza, dojižďka
Hlavní řešitel: RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: kriminalita, pocit bezpečí, sociálně-prostorová diferenciace, Česko, Praha

Stránky