Domů

Facebook

Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku

Hlavní řešitel: 
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: 
kriminalita
pocit bezpečí
sociálně-prostorová diferenciace
Česko
Praha

Další řešitelé
Doc. RNDr. Martin Ouředníček Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
Mgr. Jiří Nemeškal
Mgr. Ivana Přidalová
Mgr. Zuzana Kopecká

Projekt 16-02242S podpořila Grantová agentura České republiky

 

Cíl projektu

Cílem projektu je (i) zhodnotit prostorové vzorce kriminality v Česku v kontextu dalších socioekonomických faktorů vázaných na obyvatele a území, (ii) identifikovat faktory ovlivňující pocit bezpečí a (iii) nalézt hlubší souvislosti mezi bezpečím a mobilitou obyvatel v metropolitním regionu Prahy.

 

Doba řešení:

leden 2016 - prosinec 2018