Domů

Facebook

Studentské práce

Témata

  • Cizinci/menšiny v městském prostředí
  • Rezidenční diferenciace/segregace
  • Transformace lokálního prostředí  

 

Vypsané bakalářské práce 2019/2020

  • Cizinci/menšiny ve vybraném městě a jejich vliv na lokální prostředí
  • Rezidenční mobilita Vietnamců v Karlovarském kraji
  • Role cizinců v procesu suburbanizace českých měst

 

Studenti s vlastními návrhy bakalářských prací (zejména v rámci výše zmiňovaných témat) jsou vítáni.