Domů

Facebook

Studentské práce

 

Nabízené okruhy témat studentských prací

Komerční suburbanizace

Oblasti koncentrace komerčních aktivit ve městě

Edge cities v prostoru metropolitních regionů