Domů

Facebook

Studentské práce

Studentům je nabízeno vedení bakalářských a diplomových prací na následující témata:

 

Migrace obyvatelstva

  • Pozitivní a negativní důsledky prostorového pohybu obyvatelstva
  • Vývoj vnitřního stěhování obyvatelstva v Česku
  • Vnitroměstská migrace - srovnání Prahy a vybraného města
  • Stěhování specifických skupin obyvatelstva v Česku (např. ženy, senioři, občané vybraného státu)

 

Cizinci v Česku, národnostní struktura obyvatelstva

  • Bariéry výběru místa bydliště pro cizince v Česku
  • Změna sociálního prostředí vybrané lokality v důsledku mezinárodní migrace
  • Vývoj národnostní struktury vybraného území v Česku ve 20. a 21. století
  • Vývoj rozmístění cizinců v Česku ve vybraném regionu Česka
  • Rezidenční trajektorie cizinců v Česku
  • Rezidenční segregace cizinců v Česku

 

 

Studenti s vlastními návrhy závěrečných prací (zejména týkajících se stěhování obyvatelstva a národnostní a etnické struktury) jsou vítáni.