Metody v sociální geografii I

Stránky předmětu na Moodle jsou již v provozu :-)

 

MSG probíhá:

v zimním semestru pro:

SGG (přednášky pátek 10:40 Věž - vždy dvouhodinovky, cvičení čtvrtek 12:20 v Z1)

 

v letním semestru pro:

  • GEKA 
  • De-SG 

 

Harmonogram kurzu ZS 2017/18

- informace naleznete na Moodlu či ve sdíleném dokumentu ke každé paralelce (odkaz předá lektor/ka)

přehled termínů zadání a odevzdání jednotlivých úkolů: 

Úkol Zadání Odevzdání
Úkol I - práce s cizojazyčným textem  12. 10.  2. 11.
Úkol II - seminární práce I  26. 10.  30. 11. 
Úkol III - terénní šetření  9. 11.   11. 1. 
Úkol IV - seminární práce II  7. 12.  11. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant předmětu

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Albertov 6, místnost 365, konzultační hodiny: úterý 14-15, ev. po domluvě e-mailem
E-mail: slamak@natur.cuni.cz

Koordinace cvičení

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě

E-mail: jana.jichova@natur.cuni.cz

 

Přednášky

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Albertov 6, místnost 365

E-mail: petra.spackova@natur.cuni.cz

 

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě

E-mail: jana.jichova@natur.cuni.cz

 

Vedoucí cvičení

Mgr. Adam Klsák

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě
E-mail: adam.klsak@natur.cuni.cz

 

Požadavky k zápočtu

▪ Aktivní účast na cvičeních (maximálně 2 absence) a přednáškách (1 absence)

▪ Při testu a prezentaci prací je účast povinná (s připravenou prezentací)

▪ Včasné odevzdání všech prací v požadované kvalitě (práce s odborným cizojazyčným článkem, seminární práce I, seminární práce II, terénní šetření)

▪ Test

Práce odevzdané před termínem budou posuzovány méně přísně.