Domů

Metody v sociální geografii I

Stránky předmětu na Moodle jsou již v provozu :-)

 

MSG probíhá:

v zimním semestru pro:

  • SGG (přednášky pátek od 10:40 ve Věž - vždy dvouhodinovky, cvičení čtvrtek od 12:20 v Z1)

 

v letním semestru pro:

  • GEKA (cvičení pondělí od 11:30 v LR a od 14:00 v L1)
  • De-SG (přednášky středa od 9:50 Věž - vždy dvouhodinovky podle harmonogramu, cvičení úterý od 15:40 v LR)

 

Harmonogram kurzu LS 2017/18

- informace naleznete na Moodlu či ve sdíleném dokumentu ke každé paralelce (odkaz předá lektor/ka)

přehled termínů zadání a odevzdání jednotlivých úkolů: 

Úkol Zadání Odevzdání
Úkol I - práce s cizojazyčným textem  26./27. 2.  19./20. 3.
Úkol II - seminární práce I  12./13. 3.  16./17. 4. 
Úkol III - terénní šetření  26./27. 3.   14./15. 5. 
Úkol IV - seminární práce II  9./17. 4.  7./8. 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant předmětu

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Albertov 6, místnost 365, konzultační hodiny: úterý 14-15, ev. po domluvě e-mailem
E-mail: slamak@natur.cuni.cz

Koordinace cvičení

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě

E-mail: jana.jichova@natur.cuni.cz

 

Přednášky

RNDr. Petra Špačková, Ph.D.

Albertov 6, místnost 365

E-mail: petra.spackova@natur.cuni.cz

 

RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě

E-mail: jana.jichova@natur.cuni.cz

 

Vedoucí cvičení

Mgr. Adam Klsák

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě
E-mail: adam.klsak@natur.cuni.cz

 

Mgr. Petr Koloušek

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě
E-mail: pe.kolousek@seznam.cz 

 

RNDr. Jiří Nemeškal

Legerova 5, místnost 325, konzultační hodiny: po domluvě
E-mail: jiri.nemeskal@natur.cuni.cz

 

Požadavky k zápočtu

▪ Aktivní účast na cvičeních (maximálně 2 absence) a pro DEM i na přednáškách (1 absence)

▪ Při testu a prezentacích prací je účast povinná (s připravenou prezentací)

▪ Včasné odevzdání všech prací v požadované kvalitě (práce s odborným cizojazyčným článkem, seminární práce I, seminární práce II, terénní šetření)

▪ Test

Práce odevzdané před termínem budou posuzovány méně přísně.