Domů

Zadání LS 2018/19

 

Cílem letošního ročníku MTVSG je analýza rozsahu, intenzity, pozitivních a negativních dopadů suburbanizace v rakouském a maďarském zázemí Bratislavy. Výzkum bude kombinovat deskresearch, např. statistickou analýzu dat (nová výstavba, migrace), mediální analýzu podkladů (např. mediální zprávy, dokumenty obcí, ÚP) a terénní šetření na místě (mapování pomocí Collectoru, beseda se starosty, rozhovory).

Podrobněji se dozvíte v průběhu kurzu.