Domů

Kontakty

Mgr. Ivana Přidalová
koordinátorka projektu

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Urbánní a regionální laboratoř URRlab

adresa: Albertov 6, Praha 2
telefon: 221 951 379
e-mail: ivana.pridalova@natur.cuni.cz

 

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
hlavní řešitel projektu

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Urbánní a regionální laboratoř URRlab

adresa: Albertov 6, Praha 2
telefon: 221 951 378, 221 951 970
e-mail: martin.ourednicek@natur.cuni.cz