Domů

Facebook

Studentské práce

Obhájené studentské práce:

Bakalářské práce:

 • KUBÍČEK, O. (2013): Metodika hodnocení dostupnosti veřejné zeleně v urbánním prostředí 
 • HRUŠKA, M. (2013): Prostorové a sociální aspekty bezdomovectví - případová studie centrálního Smíchova
 • ŽEMLIČKOVÁ, B. (2012): Transformace struktury a rozmístění maloobchodu a služeb v post-socialistickém městě na případové studii města Chodov 
 • HRBKOVÁ, J. (2012): Kriminalita v suburbiích: případová studie v obci Sulice
 • HRUŠKOVÁ, T. (2010): Pohled tří generací na život v městské části Praha - Kunratice.
 • KŘEPELKOVÁ, H. (2010): Účast obyvatel v procesu městského plánování na příkladu regenerace sídliště v Jičíně.
 • STARÝ, V. (2010): Vliv změny městského prostředí centra Ústí nad Labem na míru nehodovosti.
 • SLANCOVÁ, J. (2010): Kriminlalita na sídlišti Portyč v Písku z pohledu většinové a romské populace. 
 • ROHÁČ, J. (2010): Rozdílné strategie regenerace brownfields na příkladu Karoliny a Dolu Michal v Ostravě
 • SLEZÁKOVÁ, A. (2009): Senioři na sídlišti: případová studie sídliště Háje.
 • SÝKORA,B. (2009): Časoprostorové rozmístění kriminality ve městě.
 • TINKOVÁ, M. (2009): Občanská vybavenost a volný čas na sídlišti: případová studie Stodůlky.
 • MEISLOVÁ, K. (2009): Zapojení veřejnosti do plánování a realizace projektů na příkladu města Český Krumlov.
 • SVOBODOVÁ, H. (2009): Hodnocení kvality veřejných prostorů ve Vršovicích.
 • PETERKA, V. (2008): Kriminalita v městském prostředí.
 • JÍCHOVÁ, J. (2006): Prostorové a sociální aspekty bydlení Francouzů žijících v Praze.

Diplomové práce:

 • KOPECKÁ, Z. (2013): Sociální bydlení v Praze. 
 • HRUŠKOVÁ, T. (2013): Prostor města a místo bydliště očima dětí z Prahy - Kunratic. 
 • SVOBODOVÁ, H. (2012): Veřejné prostory v lokalitách s rodinnými domy 
 • TINKOVÁ, M. (2012): Každodenní život matek s dětmi v suburbánní zóně a ve
  vnitřním městě
  PETERKA, V. (2011): Časoprostorové vnímání pocitu ohrožení jako bariéry každodenního života žen: případová studie Prahy 15 a Petrovic. 
 • SLEZÁKOVÁ, A. (2011): Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích.
 • HOSNEDLOVÁ, E. (2011): Vliv turistifikace a decentralizace funkcí na využití centra města Třeboně.
 • VEČEŘA, P. (2010):Revitalizace brownfields v městě Jihlava: stav a perspektivy rozvoje.
 • JÍCHOVÁ, J. (2009): Vnímání strachu na Žižkově a Jarově.
 • KUMBÁROVÁ, M. (2009): Vnímání rezidenční atraktivity města Jihlavy jejími obyvateli.
 • DVOŘÁKOVÁ, N. (2008): Senioři v centru Prahy.
 • BOUDOVÁ, M. (2008): Percepce segregace na příkladu města Sokolova.
 • KNOLLOVÁ, R. (2007): Percepce atraktivity pracovního trhu města Hradce Králové a Pardubic z pohledu místních vysokoškoláků.
 • KOSMÁKOVÁ, S. (2007): Vnímání atraktivity městských částí Karlových Varů z hlediska možností sportovního vyžití.

Disertační práce:

 • JÍCHOVÁ, J. (2013): Kriminalita a její percepce v městském prostředí