Domů

Facebook

Studentské práce

Nabízené okruhy témat studentských prací  

Kriminalita, člověk a prostředí

 • Diferenciace kriminality v různých typech prostředí (ve městě, zázemí města, na venkově, v pohraničí)
 • Studie prostorového rozložení kriminality (různá územní měřítka, různé druhy trestných činů)
 • Kriminalita a její časoprostorové rozložení
 • Fyzické a sociální prostředí a jeho vliv na úroveň kriminality
 • Prevence kriminality
 • Kamerové systémy - kontroverzní téma?
 • Úskalí práce s daty za kriminalitu
 • Kriminalita a její prezentace v médiích  

Strach ze zločinu

 • Diferenciace strachu ze zločinu z pohledu různých skupin obyvatelstva (např. u seniorů, rodičů dětí, osob bez přístřeší, cizinců apod.)
 • Fyzické a sociální prostředí a jeho vliv na pocit bezpečí
 • Vnímání (ne)bezpečnosti v různých lokalitách města či na specifických místech (v parku, na nádraží apod.)
 • Strach ze zločinu v závislosti na typu zločinu
 • Strategie pohybu ve městě v závislosti na strachu u specifických skupin obyvatelstva
 • Domácí násilí a strach
 • Média a strach  

Studenti i studentky s vlastními návrhy na témata prací (zejména z oblasti strachu ze zločinu a kriminality) jsou vítani/y!

 

Obhájené diplomové práce

Horňáková, M. (2017): Rezidenční mobilita a naplňování idejí cohousingu v každodenním životě obyvatel: případová studie projektu Klidná

Kostka, J. (2016): Hot spots analýza krádeží automobilů v Liberci.

 

Obhájené bakalářské práce

Chrudimská, B. (2017): Strategie prevence kriminality a obavy ze zločinu na pražském Žižkově.

Englmaierová, T. (2016): Percepce (ne)bezpečí v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi z pohledu studentů a seniorů.

Bittnerová, K. (2014): Vnímání nebezpečí v Záběhlicích z pohledu mladých žen.

Vávra, M. (2013): Vliv městského kamerového dohlížecího systému na kriminalitu: případová studie Palmovky.

Vostradovská, B. (2013): Fenomén lesních mateřských škol: případová studie na Praze 6.

Musil, J. (2012): Vnímání potenciálně rizikových míst v Táboře z pohledu mládeže.